องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonrung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี พ.ศ. 2566 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]10
2 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]26
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เรื่อง การรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2565 [ 4 เม.ย. 2566 ]18
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]12
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]22
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 [ 6 ม.ค. 2566 ]34
7 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2566 [ 9 ธ.ค. 2565 ]33
8 ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 29 พ.ย. 2565 ]70
9 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2567 ช่วงที่ 1 เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2565 ( ขอความร่วมมือให้มาลงทะเบียน เพื่อเป็นฐานข้อมูลขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 2567) ช่วงที่ 2 มกราคม 2566 - กันยายน 2566 ( เก็บตกผู้มาลงทะเบียนไม่ทั [ 10 ต.ค. 2565 ]61
10 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา มีระบบบริหารจัดการบ้านเมืองด้วยแพลตฟอร์ม Traffy Fondue [ 3 ต.ค. 2565 ]47
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง [ 12 พ.ย. 2564 ]57
12 ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ต.ค. 2564 ]50
13 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณงบ 2565 (เดือน กันยายน 2564 เป็นเดือนสุดท้ายของการลงทะเบียนนะค่ะ) [ 3 ต.ค. 2564 ]41
 


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
โทร.044-756652
E-mail : saraban@nonrung.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign