องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonrung.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เรื่อง การรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 28 พ.ย. 2566 ]0
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี 2567 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 13 พ.ย. 2566 ]0
3 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง [ 2 พ.ย. 2566 ]7
4 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง [ 2 พ.ย. 2566 ]6
5 คู่มือศูนย์ปฏิบัติการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) [ 2 พ.ย. 2566 ]8
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) [ 30 ต.ค. 2566 ]16
7 ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง [ 25 ต.ค. 2566 ]11
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน [ 17 ต.ค. 2566 ]26
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เรื่อง รายชื่อพนักงานส่วนตำบล ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน [ 26 ก.ย. 2566 ]43
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง พ.ศ. 2566 [ 18 ก.ย. 2566 ]37
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 [ 18 ก.ย. 2566 ]27
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 3) [ 31 ส.ค. 2566 ]31
13 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป [ 15 ส.ค. 2566 ]59
14 รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]48
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี พ.ศ. 2566 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 30 มิ.ย. 2566 ]29
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี พ.ศ. 2566 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]47
17 ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]181
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เรื่อง การรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2565 [ 4 เม.ย. 2566 ]42
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 28 มี.ค. 2566 ]34
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]59
 
หน้า 1|2


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
โทร.044-756652
E-mail : saraban@nonrung.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign