องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonrung.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญยัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 18 ส.ค. 2566 ]1
2 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 27 เมษายน 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]12
3 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 [ 17 ก.พ. 2566 ]17
4 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 2) วันที่ 5 มกราคม 2566 [ 10 ม.ค. 2566 ]21
5 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 วันที่ 29 ธันวาคม 2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]14
6 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]33
7 บันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 2 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 [ 25 ส.ค. 2565 ]37
8 บันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 1 วันที่ 11 สิงหาคม 2565 [ 18 ส.ค. 2565 ]29
9 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 วันที่ 10 สิงหาคม 2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]30
10 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 7 มิถุนายน 2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]26
11 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]31
12 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 [ 21 ก.พ. 2565 ]25
13 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 วันที่ 12 มกราคม 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]31
14 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ครั้งแรก วันที่ 4 มกราคม 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]32
 


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
โทร.044-756652
E-mail : saraban@nonrung.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign