องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonrung.go.th
 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ITA


รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.โนนรัง ประจำปี 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.โนนรัง ประจำปี 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ