องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonrung.go.th
 
 
นโยบายไม่รับของขัวญ(No Gift Policy) ITA


ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ใสสะอาด 2566" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)    เอกสารประกอบ

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ