องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonrung.go.th
 
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ITA


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ของ อบต.โนนรัง ปี 2566 (รอบ 6 เดือน)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ของ อบต.โนนรัง ปี 2566 (รอบ 6 เดือน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ