องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonrung.go.th
 
 
ญัตติ
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ญัตติ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]16
2 ญัตติ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 19 มิ.ย. 2566 ]23
3 ญัตติ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]32
4 ญัตติ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 8 ก.พ. 2566 ]26
5 ญัตติ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 20 ธ.ค. 2565 ]27
6 ญัตติ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวาระ 2 และ 3 -2 [ 16 ส.ค. 2565 ]24
7 ญัตติ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวาระ 2 และ 3 -1 [ 16 ส.ค. 2565 ]28
8 ญัตติ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 - 2 [ 3 ส.ค. 2565 ]23
9 ญัตติ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 - 1 [ 3 ส.ค. 2565 ]24
10 ญัตติ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 1 มิ.ย. 2565 ]32
11 ญัตติ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยวิสามัญ (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2565 - 2 [ 24 มี.ค. 2565 ]22
12 ญัตติ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยวิสามัญ (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2565 - 1 [ 23 มี.ค. 2565 ]24
13 ญัตติ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]20
14 ญัตติ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยวิสามัญ (ครั้งที่ 1) ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]25
 


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
โทร.044-756652
E-mail : saraban@nonrung.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign