องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonrung.go.th
 
 
หนังสือนัดประชุมสภา
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 5 ก.พ. 2567 ]12
2 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 26 ม.ค. 2567 ]10
3 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง เพื่อพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวาระ 2 และ 3 [ 21 ส.ค. 2566 ]30
4 แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 15 ส.ค. 2566 ]31
5 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]35
6 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัย สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 24 ก.ค. 2566 ]33
7 เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 21 มิ.ย. 2566 ]49
8 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 21 มิ.ย. 2566 ]49
9 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 13 มิ.ย. 2566 ]44
10 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]47
11 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]45
12 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]46
13 เชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 10 ก.พ. 2566 ]49
14 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]57
15 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 (ส.อบต.) [ 26 ธ.ค. 2565 ]43
16 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 (นายก) [ 26 ธ.ค. 2565 ]44
17 ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 21 ธ.ค. 2565 ]46
18 ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 5 ต.ค. 2565 ]42
19 นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวาระ 2 และ 3 [ 19 ส.ค. 2565 ]37
20 แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 17 ส.ค. 2565 ]50
 
หน้า 1|2


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
โทร.044-756652
E-mail : saraban@nonrung.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign