องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonrung.go.th
 
 ออนไลน์          0000003    คน
วันนี้                 0000038    คน
สัปดาห์นี้           0000038    คน
เดือนนี้              0000795    คน
ปีนี้                   0003691   คน
ทั้งหมด             0012595    คน
เริ่มใช้งาน 10 ตุลาคม 2565
 

กองสวัสดิการสังคม


นางสาวสายฝน  นามพิมูล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.097-3401105นางสาวริญญ์รภัส  กะตะศิลา

ว่าง
นักพัฒนาชุมชน
นักสังคมสงเคราะห์นายวินัย เขตคาม

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนนางสาวนฤมล  ห่อไธสง

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน