องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonrung.go.th
 
 ออนไลน์          0000003    คน
วันนี้                 0000060    คน
สัปดาห์นี้           0000207    คน
เดือนนี้              0001104    คน
ปีนี้                   0001979   คน
ทั้งหมด             0010883    คน
เริ่มใช้งาน 10 ตุลาคม 2565
 

กองช่าง


นายวรวิทย์  ช่วยพิมาย
ผู้อำนวยการกองช่าง


ว่าง
นักจัดการงานช่าง
นายสุขุม  ไชสง

นางสาวนิรชา  คำทอน
นายช่างโยธา
นายช่างโยธา


นายตฤณพรรษกร  งามเลิศ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา