องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonrung.go.th
 
 
 
 
 

คณะผู้บริหาร


นายเสวียน สุทธิไชยา
นายกองร์คการบริหารส่วนตำบล
โทร 087-2595454นายประมวล  ผาสุก

นายอนันต์ จันทรานุวงค์
รองนายกองร์คการบริหารส่วนตำบล
รองนายกองร์คการบริหารส่วนตำบล
โทร 081-2656429

โทร 082-8719038

นายสหเทพ  อนุรักษ์โกศล
เลขานุการนายกองร์คการบริหารส่วนตำบล
โทร 064-7476624
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
โทร.044-756652
E-mail : saraban@nonrung.go.th

© copyright 2021 design by Timesmediawebdesign