องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonrung.go.th
 
 ออนไลน์          0000005    คน
วันนี้                 0000036    คน
สัปดาห์นี้           0000036    คน
เดือนนี้              0000793    คน
ปีนี้                   0003689   คน
ทั้งหมด             0012593    คน
เริ่มใช้งาน 10 ตุลาคม 2565
 

คณะผู้บริหาร


นายเสวียน สุทธิไชยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 087-2595454นายอนันต์ จันทรานุวงค์
นายประมวล  ผาสุข
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 082-8719038

โทร 081-2656429


นายสหเทพ  อนุรักษ์โกศล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 064-7476624