องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonrung.go.th
 
 
 
 
 

คณะผู้บริหาร


นายเสวียน สุทธิไชยา
นายกองร์คการบริหารส่วนตำบล
โทร 087-2595454นายประมวล  ผาสุข

นายอนันต์ จันทรานุวงค์
รองนายกองร์คการบริหารส่วนตำบล
รองนายกองร์คการบริหารส่วนตำบล
โทร 081-2656429

โทร 082-8719038

นายสหเทพ  อนุรักษ์โกศล
เลขานุการนายกองร์คการบริหารส่วนตำบล
โทร 064-7476624