องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonrung.go.th

 
 
 


การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโนนรัง


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง โดย นายเสวียน  สุทธิไชยา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง จัดโครงการ การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลโนนรัง ร่วมกัน โดยมีนายนิมิต ปัทมเจริญ นายอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการ

2023-03-22
2023-03-20
2023-02-17
2023-02-07
2023-01-18
2023-01-17
2023-01-11
2023-01-06
2023-01-06
2023-01-05