องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonrung.go.th

 
 
 


กิจกรรม Kick off ประกาศวาระ "ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" และกิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


11 มกราคม 2566 นายนิมิต ปัทมเจริญ นายอำเภอชุมพวง ร่วมกิจกรรม Kick off ประกาศวาระ "ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" และกิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
-เยี่ยมชมแปลงเกษตร ขั้นตอนและวิธีกำจัดขยะอินทรีย์และขยะที่ย่อยสลายได้ จากกลุ่มเกษตรกรตำบลโนนรัง
-เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนผู้สูงอายุ ตำบลโนนรัง
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
2023-01-18
2023-01-11
2023-01-06
2023-01-06
2023-01-05
2022-12-29
2022-12-24
2022-12-22
2022-12-14
2022-11-21