วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาเตรียมสถานที่โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สำหรับประธาน ผู้ติดตาม แขกผู้มีเกียรติและผู้มาร่วมกิจกรมมโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการเวทีเครื่องเสียงและไฟประดับตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองหว้าบูรพา หมู่ที่ 20 ตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทับรัก หมู่ที่ 5 ภายในหมู่บ้านจากประปาสามแยก(บ้าน อบต.นุชนาฏ) ตำบลดนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ต.ค. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)